ARPAJAISTEN VOITONLUNASTUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

SBH-Yhtiöt Oy (jäljempänä SBH)
Juristinkatu 6, 20780 Kaarina
Puhelin: 0403 110 550

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tekninen johtaja Puhelin: 0403 110 550
Sähköposti: info@sbh.fi

3. Rekisterin nimi

Arpajaisten voitonlunastusrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 §:n mukaisena edellytyksenä on asiakassuhteen velvollisuuksien toteuttaminen.

Arpajaisten voitonlunastusrekisterin tietojen käyttötarkoituksia ovat:

5. Rekisterin tietosisältö

Arpajaisten voitonlunastusrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Asiakkaan perustiedot

SBH säilyttää vain pelin toimeenpanijoiden tavara-arpajaislupien tai SBH:n toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoitukseensa tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot joiden säilyttämiselle ei enää ole perustetta, poistetaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaaseen liittyviä tietoja kerätään asiakkaalta itseltään voitonlunastuksen yhteydessä.
Voitonlunastustietoja tuodaan myös Securycast Oy:n sähköisten arpojen rekisteristä.

7. Evästeet ja muut vastaavat tekniikat

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa.

SBH käyttää verkkopalvelussaan evästeitä palvelujen toteuttamiseksi ja helpottamaan palvelujen käyttöä. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään mm. verkkopalvelun käytettävyyden ja turvallisuuden parantamiseksi sekä palvelun kehittämiseksi.
Evästeitä ja niistä saatua tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun viestinnän, mainonnan ja sisällön tuottamiseen.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten SBH ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästetoiminnallisuus ei ole käytössä.

SBH:n verkkopalvelun markkinointiyhteistyökumppaneiden evästeet mahdollistavat markkinoinnin kohdentamisen ja mittaamisen myös muiden markkinointiyhteistyöhön osallistuvien yritysten internetsivustoilla ns. mainosverkostossa.

8. Tietojen luovutukset ja siirrot

Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta SBH:n lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakastietoja voidaan siirtää SBH:n suoramarkkinointirekisteriin sekä SBH:n kuluttaja-asiakkaiden palvelutuotannossa käytettäviin erillisiin rekistereihin.

Pääsääntöisesti SBH ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai mikäli asiakas on antanut siihen suostumuksensa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Arpajaisten voitonlunastusrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain SBH:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat SBH:n palveluksessa, sekä SBH:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

SBH:n verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja asiakas voi todentaa kyseisen palvelun osoitteen oikeellisuuden SSL-varmenteesta.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on asiakastietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
Tarkastuspyyntö voidaan tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella:
SBH-Yhtiöt Oy, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen tarkastuspyyntö, Juristinkatu 6 20780 Kaarina. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi asiakastietolain 29 §:n mukaisesti korjata tietojaan tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun toimisto@suomenarpajabingo.fi, soittamalla puhelinnumeroon 0403110573 tai toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu korjauspyyntö osoitteella:
SBH-Yhtiöt Oy, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen korjauspyyntö, Juristinkatu 6 20780 Kaarina.
Korjauspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

12. Suoramarkkinoinnin kiellot

Asiakkaalla on mahdollisuus päivittää suoramarkkinoinnin kieltoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun toimisto@suomenarpajabingo.fi, soittamalla puhelinnumeroon 0403110573 tai toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu korjauspyyntö osoitteella:
SBH-Yhtiöt Oy, Tietosuojavastaava, Asiakastietojen korjauspyyntö, Juristinkatu 6 20780 Kaarina. Korjauspyynnössä tulee mainita nimi, asiakastunnus, postiosoite ja puhelinnumero.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.